Lesauto leasen & de coronacrisis: wat kunt u doen?

Het zijn onzekere tijden voor u als rijschoolhouder. Bij Lesautolease.nl zien we dat de coronacrisis de rijscholenbranche hard raakt. De impact van de maatregelen is enorm en heeft een ongekend effect op uw bedrijfsvoering en het resultaat van uw rijschool. Bij Lesautolease.nl willen wij u daarom veel sterkte wensen in de komende tijd. Daarnaast doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen en de mogelijkheden die u heeft om deze crisis het hoofd te bieden. Op die manier willen we u helpen om zo goed mogelijk door deze moeilijke periode heen te komen. Samen staan we sterk!

Wat is de situatie?

In de aanvullende maatregelen van 23 maart jl. staat het zwart op wit: het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Dat geldt ook voor rijinstructeurs. Toch rijles geven kan een boete opleveren. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 28 april.

Wat kunnen wij doen?

Wij begrijpen dat dit voor u als rijschoolhouder moeilijke tijden zijn. Ook voor ons is dit uiteraard het geval. Helaas zijn wij niet in de positie om uitstel van betaling te verlenen of betalingsregelingen te treffen. Dit komt doordat ook wij aan onze betalingsverplichtingen dienen te voldoen. Wij beschikken niet over een buffer (zoals overheid en banken wel hebben), waaruit wij deze betalingen kunnen voldoen. Wij vragen u daarom aan uw financiële verplichting aan ons te blijven voldoen. Gelukkig hebben de overheid en de banken noodmaatregelen in het leven geroepen om u als ondernemer tegemoet te komen in deze moeilijke tijden. Zij nemen deze maatregelen om ervoor te zorgen ondernemers hun leveranciers, zoals wij, kunnen blijven betalen. De maatregelen die de overheid en banken hebben genomen, zetten wij hieronder voor u op een rij.

Op welke noodmaatregelen kunt u (mogelijk) een beroep doen?

 • De verruimde BMKB-regeling van de overheid
  De verruimde borgstellingslening midden- en kleinbedrijf (BMKB) is een overbruggingslening waarbij de overheid borg staat voor 75% van de financiering. Uw bedrijf komt in aanmerking voor de regeling als u financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis
 • Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
  Deze maatregel wordt zo spoedig mogelijk opengesteld als vervanger van de regeling Werktijdverkorting, waarvoor geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming NOW aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
 • Tegemoetkoming schade COVID-19
  Het kabinet heeft een compensatieregeling in het leven geroepen voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven ontvangen een directe, vaste tegemoetkoming van € 4.000,–. Voorheen kwamen rijscholen hier niet voor in aanmerking. Sinds 15 april is het echter ook voor rijscholen mogelijk om deze tegemoetkoming aan te vragen. U volgt hiervoor deze link.
 • Uitstel van betalen van belastingen
  Hebt u als ondernemer betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling. Dat kan gaan om inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.
 • Aanvullende inkomensondersteuning van de gemeente
  Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning aanvragen om te voorkomen dat zij onder het bestaansminimum komen.
 • Uitstel van aflossingsverplichtingen van uw financiering (hypotheek) bij banken
  Banken bieden de mogelijkheid om een verzoek tot uitstel van aflossingen in te dienen.
  Uiteraard kan het zo zijn dat u voor de ene regeling wel in aanmerking komt, terwijl andere regelingen niet gelden voor uw situatie. Wij verzoeken u om zelf te onderzoeken van welke (overheids)maatregelen u gebruik kunt maken. Heeft u vragen of twijfelt u? Neem voor juridische vragen over deze maatregelen contact op met de overheidsinstantie waar het om gaat, uw bank of uw accountant. Neem voor overige vragen contact met ons op.

Wij wensen u veel sterkte en goede moed in deze moeilijke periode!